Hvorfor ikke barnedåb?

Når vi skal argumentere for, hvorfor vi som kristne gør et-eller-andet, så er det ikke nok at have et fornuftigt argument—altså et argument, som lyder klogt og giver intuitivt mening. For at argumentere godt for en kristen praksis (f.eks. et ritual), så må vi have et fornuftigt bibelsk argument. Når vi lærer at tænke på den måde i forhold til kirke og kristendom, så bliver det ikke vanskeligt at afgøre, om spædbørn kan og bør døbes, eller om vi bør vente til de bliver voksne og selv kan sige ‘ja’ til Jesus.

Argumenter for barnedåb

Debatten om barnedåben er netop præget af argumenter, som lyder rigtig fornuftige, og som kommer med en masse gode pointer. Her er nogle af de “gode” pointer, jeg har hørt for barnedåb:

  • Jesus sagde: “Lad de små børn komme til mig…”
  • At barnet ikke kan sige ja/nej til dåben viser, at frelse ikke er noget, som vi gør for Gud, men noget Gud gør for os.
  • Barnedåb er ligesom omskærelse, som jøderne foretog på barnet, da det var 8 dage gammelt – derfor skal vi heller ikke tænke, at barnedåb sker “for tidligt”.

Jeg ved ikke, hvor mange af disse pointer, du har hørt. Den første pointe om Jesus bliver lagt frem ved stort set hver eneste barnedåb—de andre møder man måske først, når man har diskuteret lidt med nogle folkekirkepræster om emnet.

Men som sagt er det ikke nok med gode argumenter. Det må være bibelske argumenter. Med dette mener jeg ikke, at ovenstående ikke kan findes i Bibelen. Jo, vi kan naturligvis både læse om Jesus, der tager imod børnene, om at frelsen er Guds initiativ mere end vores, og at omskærelse fandt sted på ottendedagen. Det, vi ikke finder, er, at disse pointer bruges som belæg for barnedåb.

Da Jesus tog imod børnene, så døbte han dem jo ikke, men velsignede dem. Når frelse omtales som Guds værk, så er det heller ikke for at legitimere barnedåb, men for at advare imod menneskelig stolthed. Og Bibelens forfattere laver ikke nogen kobling mellem omskærelse og barnedåb; der er ikke nogen bibelsk grund til at opfatte ritualerne som sammenlignelige.

Med andre ord, argumenterne er godt fundet på, giver endda intuitivt mening, er bygget på sandheder fra Bibelen, men kan på ingen måde kaldes “bibelske argumenter for barnedåb”, da ingen personer i hele Bibelen bruger dem på den måde. Derfor kan de selvfølgelig godt være rigtige. Det kan dog også være, at hvis Paulus eller Peter (eller andre apostle) havde hørt dem, havde rystet på hovedet og sagt: “Det kan man ikke sige, fordi…” Desuden er det da lidt usædvanligt, at man bliver nødt til at gå denne indirekte rute for at kunne argumentere for barnedåb, hvis det er så vigtigt og centralt for kirkens liv, som det er i de lutherske frimenigheder, i Folkekirken og selvfølgelig i Den Romersk-Katolske Kirke.

Bibelsk belæg for dåb

Det efterlader os naturligvis med spørgsmålet om, hvad Bibelen så har at sige om barnedåb? Hvad er der tilbage at konkludere om ritualet ud fra Bibelen?

Det korte svar er intet. Bibelen taler ikke om “barnedåb” (eller “voksendåb”), kun om “dåb”. Hvis vi skal konkludere noget om barnedåb ud fra Bibelen, så må vi først vise, at dåb i kristen forstand også inkluderede børn og spædbørn. Diskussionen om det her havde selvfølgelig ikke eksisteret, hvis vi havde et eksempel på et barn, der blev døbt i Apostlenes Gerninger. Men det har vi ikke. Hvad vi til gengæld har eksempler på er (voksne) folk, som lærer om Jesus og Gud, og som derpå tager personligt stilling til, om de gerne vil døbes. Det er når de kan bekende troen på Jesus, at de bliver døbt af apostlene.

Selve ordet for “at døbe” i Bibelen er “baptizo” (direkte oversat “jeg døber”), og implicit i dette ordet forstås fuld neddyppelse. Når vi ser en film som “Jesus Christ of Nazareth”, så ser vi Johannes Døberen tage vand op på Jesu hoved fra Jordan-floden. Dette er hvad skaberne af filmen forestillede sig skete, da Johannes døbte Jesus. Selve ordet efterlader dog ingen tvivl om, at Jesus faktisk blev dyppet helt ned i vandet. Selve symbolikken i denne handling understreger også, hvad den består i. Paulus forklarer, at dåben er et symbol på, at vi nu tager del i Jesu død og opstandelsen til et nyt liv (Romerbrevet 6,4). Når vi sænkes i vandet, så sænkes vi altså billedligt i graven og rejses op fra den igen. Samtidig beskriver Bibelen det som en renselse, hvor det også giver mere mening at komme helt under, frem for bare at få lidt vand i panden.

Barnedåb blev også praktiseret ved fuld neddyppelse i Middelalderen, men det gik af mode, da man lagde mærke til, at børnene havde en tendens til at blive syge af det (og nogen druknede naturligvis). Det er ikke let at fortælle et spædbarn, at “nu skal du holde vejret”. Eller det er det måske, men det er ikke let for spædbarnet at forstå eller gøre. Ritualet egner sig åbenlyst ikke for spædbørn. Man ændrede det til sprinkling, i første omgang uden rationale, senere fandt man på noget opfindsomt at begrunde det med, og i dag antages det bare at være dét, som “dåb” betyder.

Hvad jeg har præsenteret her er altså bibelske argumenter for dåbsritualet. Bemærk at det ikke bare er argumenter med bibelske sandheder brugt som belæg—men faktiske rationaler for dåb, som Bibelens egne forfattere præsenterede netop for at sige noget om dåben.

Tilhører de “udøbte” børn Djævelen?

Mange døber deres børn af ren og skær frygt—for “et udøbt barn er Djævelens barn”, tror de. Mange, som går op i dette, har hørt dette ræsonnement helt fra de selv var små. Selv hvis de ikke er aktive kristne i kirkegående forstand, så vil de helst have barnet døbt “for en sikkerheds skyld”. Det er altså en idé, som stikker meget dybt hos mange mennesker.

Den bekymring kan jeg naturligvis godt sætte mig ind i. Vi ønsker jo det bedste for vores børn og ønsker, at ondskabens åndemagter ikke får fingre i dem. Derfor velsigner vi dem i de kirker, som jeg kommer i, som Jesus også gjorde i det berømte vers, der ofte bliver læst op ved barnedåb. Dette kan gøres til en meget smuk anledning, hvor barnet klædes pænt på, løftes frem foran menigheden, som kollektivt beder for barnets fremtid og dedikerer sig til at støtte og drage omsorg for det. Enhver barnevelsignelse er en fest i vores kirke.

Samtidig er det værd at huske, hvad Bibelen egentlig siger om at være Guds børn og Djævelens børn. Der er et helt kapitel om dette i Hebræerbrevet. Den siger ikke, at “udøbte børn” er Djævelens børn nogen steder (igen, “barnedåb” findes som sådan ikke i Bibelen). Nej, om ens far er Gud eller Djævelen afgøres af, hvis vilje man udfører. Er vi blevet velsignet og opdraget i kærlighed, så er der større sandsynlighed for at vi vil gøre Guds vilje og kan betragtes som lysets børn. Overgiver vi os derimod til kødets lyster og lader os forføre af synden, så er vi Djævelens børn. Det, vi skal give vores børn, er “troens fulde rustning”, som beskrevet i Efeserbrevet. Om de bliver sprinklet med vand af en præst eller nonne har ikke ret meget med sagen at gøre.

Fra tradition til holistisk kristendom

Debatten om dåb og barnedåb gøres af og til meget kompliceret. Ofte henvises der til alle mulige og umulige opfattelser om hvad dåben skal betyde og hvad den gør for den menneskelige “natur” og den mystiske relation mellem Gud og menneske.

Læg dog mærke til at mange af pointerne, der ofte kommer frem i disse diskussioner, er filosofiske af natur. Bibeltekster spiller som regel ikke nogen væsentlig rolle, og når de gør, så ignoreres deres litterære og historiske kontekst ofte – man interesserer sig i mindre grad om, hvilket budskab forfatteren selv havde på hjerte, da han skrev, som han gjorde. Hvis vi baserede vores tro og praksis på, hvad Bibelen eksplicit beder os om, i stedet for hvad vi længe har gjort og har opfundet gode argumenter for at gøre, så ville barnedåb og konfirmation ophøre.

“Ville dette ikke efterlade et tomrum?” vil nogen så spørge. Her er mit bedste svar: “Se på frikirkerne”. Til barnedåb og konfirmation findes der bedre alternativer, som harmonerer bedre med Bibelens lære. Der er tale om en mere holistisk kristendom, hvor kristen tro og lære kommer fra hjemmet i stedet for fra det offentlige—en kristendom, hvor forældre tager ansvar for deres barns tro i stedet for at overlade det til den lokale sognepræst, når børnene kommer i 7. klasse.

Det umulige og mulige

Det er naturligvis umuligt (eller i hvert fald dyrt) for Folkekirken at gøre op med barnedåb, sådan som jeg her foreslår. Dens eksistensgrundlag som trossamfund ville forsvinde, da de fleste folk kun er medlemmer, fordi de er blevet det, før de selv kunne tage stilling til spørgsmålet. Dette er måske den egentlige årsag til, at barnedåb er så sejlivet, når der er så lidt bibelsk belæg for det.

Det samme problem har frikirkerne, der praktiserer voksendåb, ikke, fordi deres medlemmer faktisk har tilvalgt fællesskabet og har en egen motivation for at komme i kirke og at deltage. Frikirkerne klarer sig godt uden barnedåben. For dem ligger udfordringen nu i at forklare folk, der gerne vil tilslutte sig det frikirkelige fællesskab, at barnedåb ikke er reel dåb, og at de stadig mangler at tilkendegive deres tro på Jesus gennem det ritual, han har lært os. På det punkt har folkekirkens ritualer gjort det vanskeligere for os alle sammen at forklare, hvad dåben egentlig handler om.

Udgivet i Kristendom | Skriv en kommentar

Jeg lytter til podcast, når jeg går tur

Hvis du også gør og har lidt samme interesser som mig, så vil du måske være interesseret i disse anbefalinger. Jeg vil også gerne høre dine.

Først og fremmest bruger jeg PocketCast til android. Jeg har prøvet forskellige, men jeg synes, at dette program kører rigtig godt. Det indeholder desuden en fin søgefunktion, hvis du skal finde et af de følgende podcasts, som jeg anbefaler, da jeg ikke tilføjer links til dem (gider ikke).

Unbelievable?
Britisk radioprogram, som regel med en troende i samtale med en ikke-troende om et tema, der ofte vil relatere til aspekter af den kristne tro. Værten Justin Brierley er fænomenal god til at være den objektive moderator, der sørger for at begge synspunkter kommer frem i samtalen.

Woodland Hills Church
Dette er “min” menighed, hvis man kan sige sådan om en kirke, man kun hører fra via nettet. Men sådan føler jeg det nu, efter at have lyttet til mange timers forkyndelse af ikke mindst Greg Boyd, som både er klog og entusiastisk for budskabet om Guds Rige. Her føler jeg mig teologisk hjemme.

The Robcast
Denne er forholdsvis ny, og jeg må tilstå, jeg kun har lyttet til første episode, men den var fyldt med visdom fra vores alle sammens Rob Bell. Jeg glæder mig især til episode 4, som jeg skal lytte til med min kommende kone.

Dette var de kristne podcasts, men så er der et par andre også, som jeg lytter til, fordi de er lærerige eller hyggelige eller begge dele.

NRK2 EKKO
DR har mange fine podcasts, men deres parallel i Norge laver et radioprogram, som gør én klog på alt muligt, både i forhold til ny videnskab, men også nyhedsrelaterede emner. Det er god public service-radio. 

Filmnørdens Hjørne
Jeg føler mig nu gode venner med Casper, Jesper og Brie, selv om jeg aldrig har mødt dem. Men at lytte til dem er lidt som at være i stue med gode venner, der dog lige har lidt ekstra indsigt og interesse for filmens verden. Denne podcast, som på en eller anden måde har fløjet under min radar i nogle år, fangede min opmærksomhed sidste år, og nu er jeg en dedikeret fan, som er i fuld gang med at lytte mig gennem deres arkiv.

History of Philosophy ‘without any gaps’
Det er præcis, som det lyder. En hurtig introduktion til alverdens tænkere, taget helt fra start af, én idé ad gangen. Jeg nød også godt af den, da jeg havde examen philosophicum (“exphil”) i begyndelsen  af min nye bachelor.

Sådan, det var lige dem, jeg havde lyst til at nævne. Tjek dem ud.

Udgivet i Gode råd, My life | Skriv en kommentar

Hvorfor lærer præsterne ikke retorik?

Jeg var på et foredrag i kirken i dag efter gudstjenesten. Titlen på foredraget var “Prædikenforberedelse”.

Foredragsholderen startede med at sige: “Dette er ikke et foredrag i retorik. Det, vi i dag vil se på, er forberedelsen til prædikener – hvordan man forbereder sig på at holde prædikener, hvordan man laver dem og hvordan man holder dem.”

Jeg skal ikke kunne sige, hvilket ansigtudtryk jeg havde, da han sagde det, men indeni følte jeg mig som et stort undrende spørgsmålstegn. Hvad troede han mon, at “retorik” betød? Hvis ikke netop det?

Hvad er retorik? Hvad er homiletik?

“Retorik” betyder talekunst. Det er kunsten at sige de rette ting til den rette tid, at kommunikere effektivt og overbevisende. I dag bliver retorisk teori brugt på alle former for kommunikation (fx “visuel retorik” i reklamer og kunst), men klassisk retorik var først og fremmest læren om at tale offentligt. Grækerne lærte sig retorik for at kunne beskytte deres rettigheder i retssager og for at deltage i det græske folkestyre. Siden har retorikken været grundfaget indenfor al slags uddannelse i den vestlige civilisation, oprindeligt regnet mere vigtigt end filosofi, matematik og sprog. I dette perspektiv kan det forekomme helt absurd, at nogen vil udtale sig som eksperter i offentlig tale uden at vide hvad retorik er. (Det svarer vel til at være ekspert i russisk litteratur uden at have hørt om Leo Tolstoj.) Selv i dag er det utænkeligt, at nogen kan have fået en universitetsuddannelse uden at have stødt på ordene: ethos, patos og logos.

Ikke desto mindre må vi erkende, at der hersker en generel uvidenhed om, hvad “retorik” egentlig er. Som en af mine professorer har skrevet: meget, som kaldes retorik, er det ikke, mens meget, som ikke betragtes som retorik, er. I kristne sammenhænge har vi til gengæld en disciplin, der blandt teologer kaldes “homiletik”, som er en teori om forkyndelse af Guds ord. Men homiletik er intet andet end retorik, som er blevet udsat for en figurativ dåb, tilsat teologiske præmisser og har fået et nyt navn. De oprindelige rødder er dog de samme. Læren om offentlig tale kom fra det gamle Grækenland (ikke mindst Aristoteles) og fra Rom (ikke mindst Cicero og Quintillian). Men som vi alle ved, så kan intet godt komme fra hedninge, og forkyndelse er jo grundlæggende anderledes end al anden offentlig tale. Sankt Augustin kopierede i al hemmelighed nogle af deres principper og kaldte det “homiletik” i stedet for “retorik”. Aristoteles – og hans genialitet – gik i glemmebogen.

(Tilgiv mig faktuelle fejl i ovenstående fremstilling. Dette er beskrevet fra hukommelsen, og den har det jo med at være lidt upræcis, men satser på det ikke skader min overordnede pointe.)

Kirkens mangel på retorik

Siden har kirken haft et mærkværdigt forhold til Retorikken. (Det er ikke hele historien, da Retorikken generelt har haft trange kår i store perioder, men det kan vi tale om en anden gang.) Dette er en delvis forklaring på, hvordan en præst, der skal undervise i at tale offentligt, kan finde på at sige, at det ikke er retorik, selv om det netop er det. Det er umuligt at snakke om prædikenforberedelse og ikke snakke om retorik. Ligesom det er umuligt at diskutere bøjninger af verber og ikke snakke om grammatik. Det er der dog mange præster, som ikke ved. De er nemlig aldrig blevet undervist i egentlig retorik, blot dens mangelfulde light-udgave af et fag.

Jeg tog selv en bachelor i teologi og blev undervist i homiletik (“prædikelære”, om du vil). Her lærte vi nogle principper for at prædike, og jeg husker, vi blev oplært i at sammensætte en prædiken og at prøve tre forskellige genrer (topical sermons, expository sermons og narrative sermons). Én af mine undervisere havde også lidt sans for brug af figurer og “sprog, der talte til sanserne”, og han var i øvrigt dygtig til at tale. Ikke desto mindre er jeg i dag fuldstændig forbløffet over hvor lidt vi egentlig lærte.

En præst forventes at forkynde et budskab offentligt hver uge. Det forventes at han skriver og holder taler. Talen forventes i mange protestantiske kirker at stå i centrum for gudstjenesten… Hvordan i alverden kan det så være, at præsteuddannelsen ikke inkluderer basal retorisk teori om appelformer, om retoriske troper og figurer, om forberedelsesfaserne, om gestikulering og kropssprog, om publikum, om argumentation – om alt, der kan være værd at vide, hvis man skal træne sig til at blive en kompetent offentlig taler?

(Det kan selvfølgelig være, det bare er min teologiuddannelse, der var lidt mangelfuld. Jeg har imidlertid snakket med andre præster, der har taget andre teologiuddannelser, altså på andre universiteter, og oftest er deres oplevelse den samme. De har enten fået lige så lidt eller mindre homiletik, end jeg fik – og ingen retorik.)

Retorik er noget, alle kan lære

Det er nu tid til det frække spørgsmål: Hvorfor er din præst så kedelig og irrelevant at høre på? Undskyld, hvis det ikke er tilfældet. Men hvis det er tilfældet, så kan mangel på naturtalent og nådegaver være en del af svaret – nogle mennesker er bare ikke så spændende at se og høre på – men en anden del af svaret er måske, at han (eller hun!) ikke er blevet uddannet til at tale offentligt eller har formået at uddanne sig selv. Retorik er dog noget, som alle kan lære. Det er ikke alle, som kan blive Rob Bell, men alle kan lære at begejstre andre med de budskaber, som begejstrer dem selv. Der findes fornuftig kundskab derude om hvordan, testet af tiden. Vi er mildest talt nogle idioter, hvis vi ikke vil lære af retorikken, bare fordi den har ikke-kristne rødder.

Det er naturligvis til Djævelens fordel i sidste ende, at mange præster forbliver uvidende om denne mægtige ressource. Han håber vel, at de kristne ikke opdager, der eksisterer en kundskab om offentlig tale (“retorik”) og aldrig lærer at kommunikere effektivt. Man kan så bare håbe, at nogle af dem, som underviser kommende præster, før eller siden alligevel opdager retorikken. Eller at præsterne selv opdager den, når de lander i en kirke og pludselig står med ansvaret for en talerstol. Det må i hvert fald være i enhver præsts interesse at prioritere sin udvikling som underviser og forkynder – ja, som offentlig taler – og at gøre det bedste for at finpudse sine oratoriske formidlingsevner.

Udgivet i Adventist, Kristendom, Retorik | Skriv en kommentar

SDA har officielt ikke noget imod vacciner

Jeg ved ikke, hvor ofte Adventistkirken (SDA) officielt kommer med udtalelser. Det er vist ikke så ofte. Men nu er der altså kommet en officiel udtalelse fra kirkesamfundet om vaccination. Det er jo i den senere tid kommet frem i medierne, både i Danmark og i det store udland, at der findes flere og flere vaccine-skeptikere, som ikke vil vaccinere deres børn. De vælger da aktivt ikke at gøre dem immune imod farlige sygdomme, hvoraf flere indtil fornylig blev regnet for udryddet. Men ignoranterne har altså præsteret at forringe folkesundheden væsentligt. Den kedelige udvikling har så åbenbart fået nogle ledere i Adventistkirken til at gribe tastaturet for at sige noget fornuftigt på kirkens vegne.

Udtalelsen lyder:

The Seventh-day Adventist Church places strong emphasis on health and well-being. The Adventist health emphasis is based on biblical revelation, the inspired writing of E.G. White (co-founder of the Church), and on peer-reviewed scientific literature. As such, we encourage responsible immunization/vaccination, and have no religious or faith-based reason not to encourage our adherents to responsibly participate in protective and preventive immunization programs. We value the health and safety of the population, which includes the maintenance of “herd immunity.”

We are not the conscience of the individual church member, and recognize individual choices. These are exercised by the individual. The choice not to be immunized is not and should not be seen as the dogma nor the doctrine of the Seventh-day Adventist Church.

Generelt en fin udtalelse, synes jeg, selv om jeg morede mig ret meget over denne sætning:

The Adventist health emphasis is based on biblical revelation, the inspired writing of E.G. White (co-founder of the Church), and on peer-reviewed scientific literature.

Den er da sjov!

Nogen har virkelig gjort sig umage for at skabe troværdighed. En ting er selvfølgelig, at Ellen White tages frem som “co-founder of the Church”, som om dette er den væsentligste grund til, at hun bliver nævnt. Har personen ikke turdet være ærlig og sige, at hendes literatur regnes for autoritative, fordi hun betragtes som profet i SDA? At hun var “co-founder” er i den sammenhæng irrelevant og nævnes bare for at trække opmærksomheden væk fra et kontroversielt trospunkt.

Men at man i samme sætning som hende og “biblical revelation” vil nævne “peer-reviewed scientific literature” som en form for autoritet, er dog endnu mere interessant. Hvem prøver man egentlig at imponere her? Enhver adventist ved jo, at hvis “peer-reviewed scientific literature” påstår, at kød er sundt, at onani er godt for seksualiteten, og at Jorden er mere end 6.000 år gammel, så vil Adventistkirken ignorere selvsamme literatur. Og det gør den, og det gør den.

SDA er jo bedøvende ligeglad med, hvad “peer-reviewed” videnskab kommer frem til, når den har Bibelen og Søster White. Hvis kirken først skal begynde at revidere sine synspunkter og komme med officielle statements ud fra, hvad videnskaben mener, så er der en lang række punkter, som vil være mere interessante end vaccination.

Jeg tager det som positivt, at Adventistkirken forsøger at tage del i en debat og tydeliggør sit standpunkt, når det gælder et vigtigt tema. Alligevel virker udtalelsen som “spin”, ja, måske ligefrem bedragerisk. Der er for meget laden-som-om, og selv om et standpunkt for vacciner klæder kirken, så gør dette forsøg på at virke “politisk korrekt” ikke.

Udgivet i Adventist, Retorik, Videnskab | Skriv en kommentar

Adventismens endelige opgør med platonisk dualisme

Advarsel: Dette blogindlæg er lige så nørdet som overskriften. Men hvis du ved en ting eller to om kristendom og adventisme, så regner jeg med at det vil give mening. Indlægget vil naturligvis være mest interessant for adventister.

Adventismen som reformbevægelse

Adventismen startede i 1800-tallet i USA. Det er naturligvis populært at sige, at den startede i det første århundrede i Mellemøsten, men det ville være at benægte nogle af de ideologiske strømninger, som utvivlsomt var med til at forme bevægelsen, for eksempel “common sense”-tankegangen og en optimistisk tro på, at hvis vi læser Bibelen rationelt (i Oplysningens ånd), så kan vi finde ud af næsten alt, der er at vide om universet som helhed.

Adventismens pionerer var dedikeret til et puritansk protestantisk projekt, som naturligvis går tilbage til Calvin og Luther. De ville rense kristendommen for alt, som er falsk og vende tilbage til den pletfrie kristendom, som Mesteren selv (Jesus) praktiserede. Dette skulle opnås via en næsten René Descartes-agtig tilgang til teologien, hvor man skar helt ind til benet og ikke antog noget som helst på forhånd. Kun det som ved et nyt kig på Bibelen kunne genopdages, skulle have lov at bestå. Kristendommen rebooted.

Resultatet var en bevægelse, som næsten skar grenen over, som den sad på. Det betød et farvel til søndagshelligholdelse, blandt andet. Den bibelske sabbat er jo fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang, præcis som det jødiske folk også altid har fejret det, og søndagen, fandt man ud af, var noget Konstantin og paverne havde sneget ind i kristendommen på et mere tvivlsomt grundlag – navnligt at tage afstand fra datidens jøder (ja, søndagshelligholdelse er historisk set et produkt af antisemitisme), men også af synkretistiske grunde, fordi hedningene, ikke mindst soldyrkerne, allerede festede på den dag.

Andre ting, der blev skåret bort var i første omgang Treenigheden, og i en kort periode syntes der endda at herske en tvivl blandt de første adventister, om Jesus og Faderen overhovedet var den samme, men nærmere hvad det betød. Treenigheden var traditionelt blevet begrundet med, at de var af samme “guddommelige substans”, hvilket selvfølgelig er en pseudovidenskabelig metafor, som ikke findes nogen steder i Bibelen. Adventisterne landede dog alligevel på en (bibelsk) treenighedsforståelse, som i dag ikke skiller sig fra hvad man finder i øvrige protestantiske kirker.

En af de største ting, som adventismen gjorde op med var dog platonisk dualisme.

Da Platon blev kristen

Har du haft Oldtidskundskab i gymnasiet, sådan som jeg havde, så har du måske hørt lidt om de gamle grækeres syn på verden. De havde medgangen i deres samfund til, at de rigeste kunne trække sig tilbage og tænke dybere tanker, og én af dem, som gjorde det, var Sokrates, som stillede spørgsmålstegn ved alt. Blandt hans disciple var der en fyr, som hedder Platon. Han forbliver én af de vigtigste filosoffer i historien og er ansvarlig for rigtig mange idéer, vi har om verden, for det meste uden at ane, det er hans skyld at vi tror, som vi gør.

Platon troede groft sagt, at virkeligheden kunne deles i to. Der var en fysisk, materiel virkelighed, og der var en åndelig virkeligheden, ideernes verden. De to verdener stod dog ikke lige. Ideernes verden var den virkelige verden, ophavet til den fysiske verden. Der findes i denne verden et ideal for alt, som har en fysisk manifestation. Mennesket har således også et åndeligt selv, som står over menneskets fysiske eksistens. Dette har givet grundlag for hele vores vestlige tankesæt om menneskets udødelige sjæl, som mange forestiller sig lever videre, når kroppen dør.

Men hvordan i alverden listede disse hedenske ideer sig dog ind i helt almindelig kristendom. Meget enkelt – kristendommen omvendte grækerne, og grækerne holdt fast i deres platoniske fantasier. Det var ikke “med vilje”, det skete bare. Når en person bliver omvendt, så tager han selvfølgelig sine forestillinger og ideer med ind i sin nye tro, medmindre han (eller hun) tilfældigvis opdager, de ikke kan harmoniseres med den nye religion. Desværre var der mange kloge hoveder – Origen, Justin Martyr, Thomas Aquinas, Augustin – som netop satte sig for at harmonisere de modstridende ideer.

Den udødelige sjæl

Den “udødelige sjæl” er altså ikke en judæisk-kristen ide i udgangspunktet, men når først den listede sig ind i kristendommen, så skulle den komme til at lave meget ravage. For hvis vi forestiller os, at en persons kerne lever videre, når kroppen dør, så må den jo gå et sted hen. Og hvis vi forestiller os, at den er udødelig, så må den også være et sted, hvis den ikke får lov at komme ind i Guds rige. På den måde blev ideen om et evigt torturkammer født. Før denne ide kom til verden var helvede et sted, hvor de fortabte blev udslettet, vel at mærke ikke bare folks sjæle, men også fysisk.

(For øvrigt, rigtig mange kristne har opdaget dette i løbet af de seneste årtier. Debatterne om helvede er mere heftige end nogensinde tidligere, og flere og flere evangelikale kristne tilslutter sig “conditionalist”-lejren, altså dem som tror at udødelighed er betinget (“conditioned”) af at Gud giver den i gave, hvilket han naturligvis kun gør til dem, som bliver frelst. Prøv at tage et kig på RethinkingHell.com.) 

Den platoniske ide om sjælen gjorde også, at kristendommen blev mindre kropslig orienteret, mildt sagt. For Platon var kroppen bare et hylster, som egentlig hindrede ånden i at nå den egentlige erkendelse af sandheden. Hans anti-kropslighed kom også ind i kristendommen, hvor den fysiske verden blev set ned på. Dette er grunden til, at kristendommen har et ry for at være imod sex (og måske også en medvirkende årsag til at Augustin angiveligt kastrerede sig selv). I samme omgang glemte kristendommen skabelsesberetningen – du ved, den beretning i Bibelen, som fortæller at Gud faktisk har skabt den fysiske virkelighed, og at han tilmed “så at det var godt”.

Heavenly bliss vs. Genoprettelse

Endelig er det værd at bemærke, hvordan det ændrede kristendommens syn på fremtiden. Det jødiske håb på Jesu tid kan opsummeres i ordet “genopstandelse”. Gud vil genoprette Israel og give dem alt, de har mistet. Håbet er dog universelt. Israels genoprettelse skal blive til hele verdens velsignelse, folkeslagene skal strømme til Zion for at tilbede Gud og få retfærdighed, og det skal være slut på krige og katastrofer. Ifølge Bibelen er Jesus opfyldelsen af dette håb, indledt med den kristne bevægelse og endelig opfyldt ved hans andet komme. Der er tale om en genoprettelse af Jorden, en frelse for hele det etablerede Skaberværk, som skal underlægges Kristus, og Jord og Himmel skal praktisk talt smelte sammen, og Gud skal være alt i alle.

Platon havde selvfølgelig ingen visioner om en bedre jord. Alting ville være bedre uden. Hans håb var, at vi alle sammen ville vågne fra The Matrix, komme ud af hulen, stoppe med at være fascinerede af skyggerne og endelig se tingene som de virkelig er – den åndelige virkelighed, idéernes verden, væk fra den fysiske, korrupte verden. Oversat til kristendom resulterede dette i en forestilling om “heavenly bliss”. Det skabte forestillinger, ikke om en Ny Himmel og en Ny Jord, men om ren “Himmel” i den dualistisk-åndelige forstand, udenfor tid, udenfor sted (og dermed udenfor eksistens?).

Så her står kampen mellem to meget forskellige historier, eller to meget forskellige slutninger på samme historie. Den Katolske Kirke, er jeg ked af at sige, synes at være mest i den platoniske lejr (selv om der selvfølgelig altid vil være undtagelser). Men indenfor protestantisme og de ortodokse kirker, så er en forhandling og diskussion om sandheden i gang: Tror vi, Gud vil smide Skaberværket i skraldespanden og tage sine udvalgte med til heavenly bliss? Eller tror vi, at Gud, som han har lovet hele vejen op gennem Det Gamle Testamente, vil genoprette paradis og skabe harmoni i det skabte univers?

Er der “platonisk dualisme” i Adventistkirken?

Det er så her, jeg som adventist ville elske at kunne sige, at herovre, hos os, i vores kirker, så er svaret blevet helt utvetydigt besvaret. Man skal bare høre en prædiken eller to om Jesu genkomst, så ved man, hvordan vi vil svare på dette spørgsmål. Men desværre, så er vi langt mere utydelige, end vi burde være.

Spørg en adventist ud om helvede og den udødelige sjæl, og du vil få et klart svar på, hvordan adventister forstår Bibelens lære: Helvede betyder udslettelse (“den anden død”), og sjælen er kun udødelig, hvis Gud frelser den.

Spørg en adventist ud om skabelsen, og du vil også få et tydeligt svar: Gud har skabt verden, og alting var “godt”. Han har gjort os til forvaltere og givet os ansvar for det hele. Faktisk er sabbatten, som vi fejrer hver uge, til minde om at Gud har skabt verden, og at den fysiske virkelighed slet ikke er så ringe endda.

Spørg en adventist ud om kroppen, og du får også her et anti-platonisk svar: Kroppen er vigtig, og den må vi tage vare på. Sjæl og krop hænger uløseligt sammen, og derfor er det også vigtigt for ånden, at den bor i en sund krop – for de to ting kan ikke skilles ad.

Men prøv så at spørge en adventist ud om verden og om fremtiden, og du får ofte et langt mere tvetydigt svar. Det er mindre end en uge siden at jeg hørte en adventist sige i et vidnesbyrd, at “verden er et sygt sted, og jeg glæder mig til at komme væk herfra”. Det lyder mere som den platoniske ide om heavenly bliss, end det lyder som et håb om Guds genoprettelse af det faldne skaberværk.

Vores præsters prædikener er ofte ikke meget bedre (uf, nu bliver jeg skrap, men tilgiv mig). Der fokuseres ofte på Jesu genkomst (det er godt, det er jo derfor vi er “adventister”), men sjældent på det, som kirken officielt mener skal ske efter de 1000 år, nemlig genoprettelsen. Fokusset er konsekvent på evakueringen. Han skal komme og hente os, tage os væk herfra, og så skal Jorden brændes. Vi skal i himlen. Alt dette vil få en ende. Så er det slut på Skaberværket.

(Ja, jorden skal brændes, det står jo i Bibelen, men det er ikke med en udslettende ild, det er med en lutrende ild, som skal rense Jorden og gøre den klar til genoprettelsen, ligesom man lutrer metaller for at få skidtet væk. Det er dét, som er symbolikken – det er ikke det skabte, som skal ophøre med at eksistere, men det beskidte, som skal brændes væk. På samme måde som dette indlæg er et forsøg på at rense adventisme for platonisk dualisme.)

Tilbage til Guds Rige

Vi gik gennem en skilsmisse med Platon, og det var en nødvendig skilsmisse. Vi signerede papirene, og vi afleverede alle hans ting. Han fik sin udødelige sjæl tilbage. Han fik sit nederdrægtige syn på kroppen og på skaberværket tilbage. Men da vi skulle bære kasserne ud ad døren, så tabte vi en temmelig stor ting i entréen. Vi opdagede det først bagefter. Så lagde vi den i stuen og tænkte “han kommer nok og henter den senere”.

Men der ligger den altså desværre endnu. Vi har stadig lidt platonisk dualisme i Adventistkirken, forestillinger om heavenly bliss og om en verden, som Gud bare har tænkt sig at afskrive. Dette kan endda være med til at forklare, hvorfor adventister ikke bekymrer sig om miljøet (for Gud skal jo brænde det hele uanset), men også hvorfor vi generelt isolerer os og fokuserer mere på ren åndelig vækst (i platonisk forstand). De, som ved hvem “adventisterne” er, ved også, at de holder sig for sig selv, mens de venter på at blive hentet.

Det er ret selvfølgelig, hvad næste skridt er. Næste skridt er at se på de bibelske løfter om, hvad Gud har tænkt sig at gøre for verden, og hvilken rolle kirken har i den fortælling. Jesus ønskede faktisk at gøre verden til et bedre sted. Han ønskede at frelse den. Ifølge Paulus er dette faktisk, hvad hele Skaberværket venter på. “Guds rige er kommet nær,” som Jesus sagde. Vores opgave er at fortælle om det og at deltage i realiseringen af den vision.

Udgivet i Adventist, Kristendom | Skriv en kommentar

Er Guds Rige politisk?

For kristne vil det største problem med det politiske spil ofte være, at det spiller os ud imod hinanden. Der ligger i alle mennesker en tendens til at tænke i “os” og “dem”. Vi har et konkurrence-instinkt, og når det får overtaget, så bliver det ofte beskidt at se på. Det starter som engagement og lidenskab (måske med et stænk skråsikkerhed). Men før vi ved af det, så står vi med brændende fanatisme og antagonisme overfor alle, der mener og tænker en smule anderledes – og som ikke kan gennemskue virkeligheden lige så klart som én selv, som ens eget parti, fordi “de alle sammen er idioter”.

På det punkt er den politiske offentlighed giftig. Der er intet andet sted, hvor det falder os mere naturligt at indordne os i gruppetænkning og stereotypisering. Der er ingen anden plads, hvor vi i samme grad er os bevidst, hvem der er med os, og hvem der er imod os, og hvor det falder os mere naturligt at fordømme mennesker, vi stempler som “de andre”.  

Jesus samler fløjene

Jesus kendte også godt til dette. Han blev født ind i en meget anspændt politisk situation, hvor israelitterne var belejret og underlagt Rom. Romerske soldater var overalt, og lokale ledere var etableret til at holde orden, bl.a. ved at true med piskning og korsfæstelse. Blandt jøderne var der selvsagt delte holdninger til, hvordan situationen skulle håndteres. Nogen ønskede revolution og terror (betragtet som “modstandskamp” selvfølgelig); andre ønskede fredeligt samarbejde. Da Jesus valgte sin kernegruppe af disciple, udvalgte han sig folk fra hvert ende af det politiske spektrum:

Matthæus, som opkrævede skatte til Rom, og Simon, som kaldtes “zelot”. Zeloterne var nidkære for frigørelsen af Israel, som de bogstavelig talt kæmpede for med vold og sværd. Der er gode grunde til at tro, at Matthæus under normale omstændigheder ville have frygtet en mand som Simon, da zeloterne godt kunne finde på at stikke skatteopkrævere ned, bare for at sende et signal til resten om ikke at føle sig for trygge ved deres “landsforræderi”. Begge disciple var der dog plads til i Jesu lille gruppe.

En god del af disciplene var naturligvis fiskere (eller eks-fiskere), og Jesus lovede at gøre dem til “menneskefiskere”. Ligesom ham gik de fra by til by og forkyndte de gode nyheder om “Guds rige”, som var kommet til verden for at blive etableret. Effekten af “Guds rige” er helbredelse til de syge, brød til de fattige, tilgivelse af synder. Dette har ikke ændret sig siden Jesu tid – det er stadigvæk hvad kristendommen handler om, dér hvor den bliver praktiseret korrekt. Og til det foretagende er det ligegyldigt, hvad folk har gjort før, og hvad de ellers har haft af politiske overbevisninger. Guds rige har nemlig sin egen agenda.

Kristen frihed og lighed

Noget af det mest karakteristiske ved den kristne tro er utvivlsomt, hvordan den som bevægelse har bidraget til frihed og lighed. Evangeliet var radikalt i sin bemyndigelse af kvinder. Det betød ikke, at 6 af de 12 disciple var kvinder, naturligvis. Det gik så stærkt, som det kunne, den kulturelle modstand taget i betragtning. Men det var radikalt, at en kvinde var det første vidne om Jesus i Samaria, og at to kvinder var de første til at bevidne, at Jesus var opstået fra de døde. Ifølge historien syntes kvinderne endda ofte at forstå mere af evangeliet, end mændene gjorde, og Jesus anerkendte dem konsekvent i situationer, de blev set ned på af andre.

Det samme kan siges om slaver, selv om det britiske imperium og de amerikanske kolonier levede i en form for fornægtelse af dette aspekt af Bibelen. Paulus sender en bortløben slave tilbage til sin ejer med et brev, hvor ejeren opfordres til at tage imod sin slave, “ikke længere som en slave, men som mere end en slave: en kær broder.” For i Guds rige tæller disse status-hierarkier ikke længere på samme måde. “Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus,” skriver han i Galaterbrevet.

I Det Nye Testamente var et af de mest omdiskuterede eksempler på “os” og “dem”-tankegangen forskellen på de “omskårede” og de “uomskårede”, altså jøderne og hedningene. Den første overraskelse var naturligvis, at Gud overhovedet kaldte hedningene ind i kirken. Peter den første til at studse over, at hedninger fik Helligånden. Den naturlige reaktion fra de omvendte jøder var at se på hedningene som en slags “anden rangs troende”. De nægtede for eksempel at sidde ved samme bord som dem, når de spiste sammen efter gudstjenester. Paulus gør op med denne tankegang og erklærer Jesus “er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os.”

Guds Riges politik

Da sidste valgkamp stod på, var det vanskeligt ikke at lade sig rive med af kampene i medierne. De sociale medier var naturligvis også præget af den heftige debat. Ligesom alle andre sloges mine kristne venner indædt for deres partier med grundlæggende forestillinger om at deres parti var det eneste fornuftige valg, mens modstanderes partier ville køre Danmark i sænk. Hvad værre var, jeg observerede kristne venner bruge ord som “idioter” og “nazister”, når de debatterede – noget, de ikke gjorde ellers.

Jeg havde vel håbet, at vi ikke ville glemme vores tro helt, når det blev folketingsvalg. At vi ikke lod os rive med af “os” og “dem”-tankegangen. Jeg havde håbet, at teologien, som jeg netop har beskrevet, kunne vaccinere os imod det politiske kamp-paradigme, som i forvejen fylder alt for meget i pressen. Det er et giftigt miljø, fordi normerne synes at diktere, at fordømmelse og skarp retorik er okay (fordi “det er jo sådan alle snakker”). Den politiske arena kan derfor gøre os til meget ubehagelige og intolerante mennesker.

Den virkelighed behøver dog ikke snige sig ind i Guds rige, hvor det er dåben, ikke politiske standpunkter, som binder os sammen (Romerbrevet 6). Det kræver dog en form for bevidsthed om dette, hvis man som kristen vil undgå at lade sig rive med af stemningen. Det kræver, at man ved hvem man er som kristen, hvad Guds rige går ud på, og hvordan det overordnet bør informere ens politiske engagement.

Gud er politisk, og Guds rige er politisk. Gud vil de fattiges vel og de syges helbredelse. Bibelen udfordrer os til retfærdighed og omsorg for de svage, frem for alt. Hvad Gud ikke ønsker er splittelser og dæmonisering af politiske modstandere. Jeg har derfor også stor respekt for de partier, der forsøger at samarbejde med andre partier og arbejde sammen om fælles interesser uden at lade sig blænde af øvrige meningsforskelle. Jeg tror, denne tilgang til politik har et stærkere teologisk fundament, end når en person dedikerer sig til altid at støtte et specifikt parti eller en politisk ideologi. Hverken socialisme, liberalisme, konservatisme eller den rodløse populisme harmonerer perfekt med Jesu lære om Guds rige, som fortsætter med at overraske og udfordre os.

Udgivet i Kristendom, Politik | Skriv en kommentar

The Kingdom is Now

Recently, I wrote a brief description of “The gospel of Jesus”. I’m pretty pleased with that blog post, perhaps because I managed to write something brief about something significant. Consider this post a follow-up. Winking smile

What is the Kingdom?” is an important question. Jesus answers it in a series of stories that all begin with the words, “The Kingdom is like…” And of course, he answes it in his deeds, where he shows what the Kingdom is like. Ultimately, he shows it on the Cross, revealing that the Kingdom is pretty much dying to this world for the sake of others. “My kingdom is not of this world,” he said. But it certainly is for this world.

One of many surprising aspects of the Kingdom is how Jesus talks about it in the present tense. He is not looking to the future saying, “The Kingdom will come someday.” What he says—and what John the Baptist said as well—is, “The Kingdom is here.”

Not “the Kingdom will be here” (future).
But “the Kingdom is here” (now).
Even more interesting, he said this 2,000 years ago (past).

The reality of the Kingdom is already here, Jesus claims, and so are most of the benefits, among them “eternal life” (John 6:47) and “not dying” (John 11:26). The healing of the sick and the setting-free of the possessed is already here, too, shown through his own ministry. The Kingdom was truly inaugurated at calvary. (For more on this, read this.)

But how can it be here already?
I mean: Look around!

The world is evidently dominated by evil powers! Even if we wish to be good Kingdom Citizens, we hardly manage to, because as citizens in this world, we’re inevitably part of systems that take advantage of the earth, of the poor, of us. And yes, believers in Jesus do indeed get sick and old, and eventually they die (just like everybody else).

And the Bible does acknowledge that reality. The devil isn’t dead, says the writers of the epistles. The powers of evil are still at work and must be taken seriously. Persecution is real, too, and it calls for patience and perseverance. Following Jesus in this age is described like “carrying crosses”, that is, taking part in his suffering. This is not something I imagine us doing on the other side of death; rather, this is what it’s like to be a believer in this present “dark” age.

So the Kingdom is here, and it’s not here. It’s now, and it’s later. Some might say this is a downright contradiction or a paradox. Another way to look at it is to call it a “tension”. This is the tension we live in as citizens of the Kingdom—the tension between the “already” and the “not yet”, which is the way some theologians have put it. The Kingdom has come already, but not yet.

It’s helpful to know what Jews thought about the end. At the time of Jesus, they expected a sudden event to break history into two part. This event would be the end of the old age, and simultaneously the beginning of the new. This distinction between the “old age” and the “age to come” is evident in the New Testament, as well (Mark 10:30; Matt 12:32; Eph 1:21).

But with Jesus, our understanding of the end has changed slightly. With Jesus, the Age to Come seems to overlap with the Present Age. In other words, both ages are present realities. Jesus brought the future. But the old world is still here, of course.

How do we deal with this? By living in anticipation of what is to come. By proclaiming that everything belongs to Jesus, and therefore it’s about to be restored. The counterfeit kingdoms—Babylon, so to speak—has fallen. This is where “doing good” comes into the picture. We’re actively claiming back the world to its true Lord by rescuing it from the evil powers. We’re also telling people what Christianity means, what Jesus was and is doing, and how we see ourselves as participants of that mission.

The Kingdom really is here (already).
Even if it doesn’t entirely look like it (not yet). 

Later, I’ll write more on how anticipation might work.

Udgivet i English posts, Kristendom | Skriv en kommentar