Er Bibelen og Koranen stort set ens?

Jeg har hørt det flere gange fra uafhængige personer på sociale medier, at de voldelige vers i Koranen lige så godt kunne være taget fra Bibelen, og at de to bøger har omtrent 90% til fælles, og at forskellen alene er på, hvordan de religiøse tilhængere er opdraget.

Jeg er usikker på, hvad agenda disse mennesker har, når de siger sådan. De ønsker måske en større accept af islam som en grundlæggende fredelig religion, der bare er blevet misforstået. Eller måske de ønsker at afskrive begge religioner som voldelige. Uanset deres hensigter, så er det i hvert fald ikke sandt, at de to bøger er næsten ens. De er begge religiøse bøger, men derudover synes lighederne næsten at ophøre.

Oprindelse og inspiration

Den hurtige måde at demonstrere det på er naturligvis at give folk et eksemplar af hver bog mellem hænderne. Koranen kan lånes på dansk på biblioteket. Den kan læses på engelsk på nettet. Bibelen ligger også på nettet, og de fleste danske hjem har et eller flere eksemplarer stående. Læs dem begge, stift et dybere bekendtskab med dem, og sandheden kan konstateres ved selvsyn: De er ikke ens—de er meget forskellige.

Bibelen

At de er forskellige bøger kommer sig blandt andet af, hvordan de er kommet til verden. Begge bøger er naturligvis skrevet af mennesker. De er ikke faldet ned fra himlen. Men hvor Koranen kan spores til én kilde, én person, så er den anden en sammensætning af mange bøger (66 i de mest almindelige bibler), som er skrevet over en periode på minimum 1.500 år af mange forskellige forfattere i meget forskellige situationer. Det gør Bibelen til en meget mere varieret bog. At sammenligne Koranen med Bibelen er således som at sammenligne en bog med et lille bibliotek. Bibelen indeholder bøger, mens Koranen indeholder kapitler og er kortere end Det Nye Testamente.

Koranen giver sig ud for at være Guds ord. Den regnes for verbalt inspireret af Gud. Alle ordene er gældende til alle tider som Guds direkte åbenbaring, skænket til englen Gabriel og formidlet videre til profeten. Det siger man i hvert fald. Bibelen påstår ikke noget sådant om sig selv. Når kristne taler om “Guds ord”, så vil det ofte være i overført betydning – Bibelen regnes ikke for dikteret. Selv om en profet her og der siger “Sådan siger Herren…”, så er det undtagelsen snarere end reglen. I Det Nye Testamente hedder det, at “drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud”. Så Bibelen er skrevet af inspirerede personer, folk som har erfaret Gud, men ikke af Gud selv. Den største åbenbaring af dem alle var dog Guds søn, Jesus, som selv var Guds Ord til verden. Bibelen vidner om Jesus, men det er ham, som er Guds inkarnerede ord, ikke Bibelen.

Hvilke genrer?

Når vi læser i Koranen, så finder vi for det meste poesi og påstande (“sandheder”) om Gud, om troen, om den rette måde at leve på, om tilbedelse og ydmyghed og så videre. Så langt som jeg er kommet (og jeg kan ikke påstå, det var særlig langt), så var det nærmest lister af love og beskrivelser af Gud og det åndelige liv, tilsat lidt fordømmelse af de vantro, navnligt jøderne og de kristne.

Bibelen har også poesi, har også love, men den har så meget mere end det. Den har engagerende historier og beretninger om historiske personer og deres erfaring med Gud. Den tegner et større billede af Guds plan om at frelse verden, om Israel som det udvalgte folk og endelig om Jesus, som opfyldte profetierne og viste Guds trofasthed overfor skaberværket ved at bringe frelse til alle. Bibelen indeholder som nævnt flere bøger, og de hører til i mange forskellige genrer, men særligt narrativerne fylder en del. Alene genreforskellene skulle gøre det meget tydeligt, at Bibelen og Koranen ikke har ret meget til fælles.

Måden bøgerne bruges på

At Koranen og Bibelen ikke er ens kan ses på måden de bruges på. Respekten for Koranen er på nogle måder større end de kristnes respekt for Bibelen, idet den behandles, som om den rummer Gud selv. Der er ingen uformel højtlæsning fra Koranen. Alle i rummet bliver stille, når der bliver læst fra den. Den læses altid på arabisk, og selv om den er blevet oversat, så regnes disse oversættelser ikke for “rigtige” koraner, da Gud åbenbarede sig på arabisk. Derfor lærer ortodokse muslimer sig arabisk, og de lærer sig, så vidt muligt, Koranens ord udenad. Det er Guds ord til alle tider, som har eksisteret før verdens begyndelse. En muslim vil mene, at Koranen er sandheden.

Bibelen oversættes glædeligt, og det er bare specialisterne, der lærer sig de originale sprog (hebraisk og græsk). Kristnes syn på bibelen er ret varierende, særligt respekten for Det Gamle Testamente. Bibelen trykkes op i populære udgaver til forskellige målgrupper med kommentarer i den og nogle gange med illustrationer, og der findes børnebibler og genfortællingsbibler. Den kristne tankegang er, at Bibelen vidner om sandheden, men denne sandhed er ikke så afhængig af formen.

Hvad med volden?

Jeg kan ikke forklare volden i Koranen. En muslim har opsøgt mig på nettet og forklaret mig, at hvis bare vi forstod konteksten for volden i Koranen, så ville vi forstå, at islam slet ikke har noget med vold at gøre. Jeg er ikke overbevist om dette. Jeg mistænker Muhammed for at have været en voldelig, krigerisk og magtbegærlig mand, en arabisk Machiavelli, men jeg er ikke ekspert på islams historie på nogen måde – det er bare overfladiske indtryk.

Koranen

Volden i Det Gamle Testamente (i Bibelen) er problematisk nok, særligt taget i betragtning de beretninger, hvor det tilsyneladende er på Guds ordrer, at uhyrlighederne bliver begået. Men de blegner i brutalitet ved siden af Koranens opfordringer. Bibelen forklarer utvetydigt, at Gud besejrer sine fjender, men som Paul Copan også fremhæver, sammenlignet med anden litteratur fra samme tid og område, så er de bibelske beretninger overraskende milde. I stedet for at slagte fjenderne, så bliver de ofte i stedet “drevet ud”.

Uanset skal disse beretninger læses i lyset af den overordnede fortælling, som forlyder gennem hele Bibelen. Her kommer Jesus ind i billedet i Det Nye Testamente som en klarere åbenbaring af hvem Gud i virkeligheden er, og da han bliver stillet overfor valget om at stene en kvinde, som er blevet grebet i seksuel udskejelse, så siger han: “Lad den, som er uden synd, kaste den første sten.” Jesus repræsenterer et opgør med gammeltestamentlig vold og lærer sine disciple at vende den anden kind til – som han selv gør i bogstaveligste forstand, da han bliver anholdt og siden korsfæstet. Som helhed står Bibelen derfor tilbage som en aldeles ikke-voldelig bog – en bog, som det er vanskeligt at tage noget voldeligt budskab fra.

To vidt forskellige bøger

Folk, der siger, at Bibelen og Koranen har en masse til fælles, kunne have brug for at studere begge dele. Det kan naturligvis være, at de har gjort dette, og at de bl.a. ved meget mere om Koranen end mig. Da ville jeg nok alligevel sætte spørgsmålstegn ved deres metode. Går de ind i studiet på udkig efter ligheder? For så vil de naturligvis finde dem og overse de enorme forskelle. Det er trods alt sådan “confirmation bias” virker.

Men hvis vi tager helt elementære kategorier i brug, som vi har lært fra “dansk” i folkeskolen, så har de to værker bare meget, meget lidt til fælles. Når man kommer forbi det mørke læder på ydersiden, så ser man meget få ligheder i forfatterskab, i skrivestil, i indhold, i genre, i formål… ja, i næsten alle litterære kategorier.

Så lad nu være med at sammenligne de to! Det hjælper hverken til forståelsen af kristendom eller islam og da slet ikke den udenrigspolitiske situation, som har affødt denne samtale til at begynde med.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s